Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 49

66-540 Stare Kurowo - Polska

TEL.: 957615027 (pon. - pt. od 7.00 do 15.00)


NIP: 599-25-54-022

REGON: 211001387

BDO: 000016712

KRS: 0000034322

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kapitał założycielski spółki - 1038050,00 PLN

 

 


PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wilczyński

Tel.

95 761 59 12

 

e-mail: z.wilczynski@meprozet.comWICEPREZES ZARZĄDU

- GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Gudynowski

 

Tel.

95 761 59 04

501 009 026

e-mail: w.gudynowski@meprozet.com


WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Sorgowicki


Tel.

95 761 59 17

506 045 152

e-mail: j.sorgowicki@meprozet.com

SEKRETARIAT ZARZĄDU

Maria Harmacińska

Tel.

95 761 59 12
510 262 820
Fax:
95 761 50 75

e-mail: sekretariat@meprozet.com

 

 

 

D Z I A Ł   K A D R   I   P Ł A C


Specjalista ds. Kadr i Płac

Danuta Gudynowska

Tel.

95 761 59 08
e-mail: d.gudynowska@meprozet.com

 

 

 

O B S Ł U G A    K L I E N T A    I    M A R K E T I N G


Kierownik Działu Marketingu

Łukasz PisulaSpecjalista Działu Marketingu ds. Produkcji

Anna Chudzik


 

 

 


Specjalista ds. Technologii Cynkowania

i Marketingu

Tomasz Gudynowski

 

 

Specjalista Działu Marketingu ds. Usług

Cynkowniczych

Romuald Biliński

Tel.
95 761 59 21
515 293 606

 

Tel.
95 761 59 21
508 556 547

 

 

Tel.

 

 

Tel.
95 761 59 09
509 719 463

 

 

Tel.

95 761 59 22

509 166 874

e-mail: l.pisula@meprozet.com

 

 

 

e-mail: a.chudzik@meprozet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: t.gudynowski@meprozet.com

 

 

 

 

e-mail: r.bilinski@meprozet.com

 

 

 

H A L E


Specjalista Projektant

Konstruktor Budowlany

Andrzej Francuzik

 

 

Technolog

Paweł Chudzik

Tel.

95 761 59 24

510 262 864

 

 

Tel.

510 262 842

e-mail: a.francuzik@meprozet.com

 

 

 

 

e-mail: p.chudzik@meprozet.com

 

 

 

C Y N K O W N I A


Kierownik Wydziału Ocynkowni

Daniel Przybylski

Tel.
95 761 59 38

515 131 134

e-mail: d.przybylski@meprozet.com

 

 

 

P R O D U K C J A


Dyrektor ds. Przygotowania Produkcji
Janusz Tatur

 

 

 

Kierownik Wydziału Produkcji

Tomasz Kozłowski

Tel.
95 761 59 10
512 490 762

 

 

Tel.
513 093 303

e-mail: j.tatur@meprozet.com

 

 

 

 

e-mail: t.kozlowski@meprozet.com

 

 

 

D Z I A Ł    Z A O P A T R Z E N I A   I   T R A N S P O R T U


Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu

Anna Pioch

Tel.

95 761 59 05

508 556 406

e-mail: a.pioch@meprozet.com

 

 

 

D Z I A Ł   K O M P L E T A C J I


Kierownik Wydziału Montażu

i Kompletacji

Leszek Mijała

Tel.

512 490 764

e-mail: l.mijala@meprozet.com

 

 

 

D Z I A Ł    K S I Ę G O W O Ś C I


Zastępca Głównego Księgowego

Kinga Tłuszcz

 

 

Księgowa - Kasa / Faktury

Katarzyna Stefanowicz

 

 

Księgowa - Faktury

Irmina Schumacher


Tel.

95 761 59 32

506 791 435

 

Tel.

95 761 59 07

510 262 896

 

Tel.

95 761 59 03

506 045 153

e-mail: k.tluszcz@meprozet.com

 

 

 

e-mail: kasa@meprozet.com

 

 

 

e-mail: i.schumacher@meprozet.com

 

 

 

D Z I A Ł   T E C H N O L O G I I


Technolog
Mariusz Lisiecki

 

 

Technolog
Krzysztof Mądrawski

 

 

Technolog

Michał Tłuszcz

Tel.

510 262 852

 

 

Tel.

506 791 689

 

 

Tel.

509 166 794

e-mail: m.lisiecki@meprozet.com

 

 

 

e-mail: k.madrawski@meprozet.com

 

 

 

e-mail: m.tluszcz@meprozet.com

 

 

 

D Z I A Ł   G Ł Ó W N E G O   M E C H A N I K A


Główny Mechanik
Dariusz Tatur

Tel.

506 791 772

e-mail: d.tatur@meprozet.com

 

 

 

Zenon Michałowski
OGŁOSZENIE

 Firma Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. została nagrodzona prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2020 za konstrukcje stalowe hal: certyfikat.jpg
Zapraszamy do złożenia oferty na zakup prototypu siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu:
- informacje do pobrania: ogłoszenie.pdf

 


 

 

close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.