CYNKOWANIE

 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ELEMENTÓW CYNKOWANYCH OGNIOWO

 

Wymagania dotyczące materiału poddawanemu cynkowaniu ogniowemu

 • powierzchnia stali nie może być pokryta farbami, preparatami silikonowymi (np. sil-spaw), smołami, zgorzeliną, nadmierną ilością oleju i smarów, żużlem spawalniczym itp., naklejkami - wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieciągłości powłoki powstałych z tego powodu,
 • odpryski i zawalcowania mogą negatywnie wpływać na jakość powłoki cynkowej,
 • element przygotowany do cynkowania nie może mieć zadziorów po cięciu na piłach, na plazmie itd.,
 • elementy muszą być oczyszczone z nadmiernej ilości opiłków powstałych podczas cięcia, szlifowania itd., a także z śrutu/piasku po procesie obróbki strumieniowo-ściernej,
 • wyrób musi posiadać odpowiednie otwory technologiczne pozwalające na prawidłowy przepływ cynku (odpowietrzenie, odpływ cynku z kieszeni), nie może zawierać przestrzeni zamkniętych oraz otworów ukrytych, które mogą przyczynić się do wystąpienia eksplozji; za zniszczenia i straty spowodowane ewentualnym wybuchem ponosi odpowiedzialność klient,

 

 

 • skład chemiczny stali nie powinien zawierać się w następujących przedziałach: zawartość Si+2,5P w przedziale 0,03-0,12% oraz powyżej 0,30%, Si+C powyżej 0,5%; skład stali zawierający się w podanych wartościach może przyczynić się do uzyskania niezadowalającej jakości powierzchni, zbyt cienkiej warstwy cynku (niezgodność z normą PN-EN ISO 1461), lub zbyt grubej, chropowatej i o słabej przyczepności; zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za rodzaj stali użytej w konstrukcji do cynkowania,
 • wyrób nie powinien mieć wąskich szczelin, aby uniknąć rdzawych wycieków topnika na ocynkowanej powierzchni,
 • konstrukcja poddana nagrzewaniu w kąpieli cynkowej może ulec odkształceniu w skutek naprężeń (np. od spawania długich spoin), duże powierzchnie blach mogą ulec pofałdowaniu (zaleca się przetłoczenia, kopertowanie i odpowiednie spasowanie elementów),
 • w przypadku dużych lub długich konstrukcji wykonanych z profili i blach grubości mniejszej niż 2,0 mm (np. elementy ogrodzeń, konstrukcje nośne, ramy) może dojść do wykrzywienia konstrukcji oraz odkształceń elementów wskutek naprężeń od rozszerzalności cieplnej stali,
 • obróbka termiczna (cięcie laserowe, plazma, palnik itd.), zgniot na zimno, korozja wżerowa może negatywnie wpłynąć na przyczepność oraz jakość powłoki cynkowniczej,
 • konstrukcja musi posiadać odpowiednie otwory lub uchwyty pozwalające na zawieszenie na trawersie,
 • wykonawca usługi może za uprzednią zgodą zleceniodawcy i na jego koszt dokonać niezbędnych poprawek konstrukcji w celu przystosowania do cynkowania lub po uzgodnieniu zwrócić konstrukcję zleceniodawcy bez dokonywania poprawek,
 • w przypadku zauważenia uszkodzeń konstrukcji (wgniecenia, pęknięcia, odkształcenia, zarysowania), zleceniodawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a konstrukcja zostanie zwrócona, bez poddania procesowi cynkowania lub za pisemną zgodą usługa zostanie wykonana,
 • wyrób nie może zawierać elementów ocynkowanych – konieczne będzie dodatkowo płatne odtrawienie całości elementu,
 • elementy po ocynkowaniu nie mogą być poddawane dalszej obróbce mechanicznej (szlifowanie, gięcie, wybijanie otworów, cięcie itd.), gdyż może to spowodować uszkodzenie powłoki i korozję.

 

 

 

Wymagania dot. powłoki cynkowniczej wg PN-EN ISO 1461

 • powierzchnia powłoki powinna być ciągła, wolna od pęcherzy, odprysków, resztek popiołów,
 • powłoka cynkownicza podlega naprawom (farby o wysokiej zawartości pyłów cynku), o ile wielkość obszaru nie przekracza dopuszczalnych wartości,
 • konstrukcja przeznaczona do malowania proszkowego podlega naprawom po uzgodnieniu ze zleceniodawcą,
 • występowanie jasno- i ciemnoszarych obszarów oraz białej rdzy nie stanowi powodów do reklamacji, o ile zachowana została minimalna grubość powłoki,
 • powłoka cynkownicza jest powłoką użytkową,  a nie dekoracyjną, brak połysku nie stanowi powodu do reklamacji,
 • dopuszcza się występowanie nadlewów cynku w miejscach ściekania cynku,
 • po cynkowaniu uwidaczniają się wady powierzchni stali powstałe w procesach wytwarzania stali,
 • powłoka cynkownicza na spoinach może ulec znacznemu zgrubieniu,
 • grubość powłoki uzależniona jest od grubości materiału; maksymalna grubość powłoki zależy od gatunku stali, rozwinięcia powierzchni, czasu zanurzenia w cynku i chropowatości powierzchni materiału (np. po śrutowaniu),
 • specjalne wymagania powodujące odstępstwa od normy dotyczące grubości powłoki, muszą być uprzednio pisemnie uzgadniane z wykonawcą.

 

Wymagania dot. dostawy i transportu

 • towar musi być dostarczany w sposób umożliwiający rozładunek mechaniczny – na paletach, w pojemnikach, stojakach, ładunki oddzielone przekładkami drewnianymi lub z tworzywa,
 • wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia towaru podczas rozładunku nieprzystosowanego wg wytycznych,
 • wykonawca może odmówić rozładunku w przypadku, gdy materiał jest załadowany w sposób uniemożliwiający bezpieczny rozładunek,
 • wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu i nieprawidłowego załadunku u zleceniodawcy, za załadunek towaru po ocynkowaniu odpowiada kierowca podstawionego transportu,
 • Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. nie świadczy usług transportowych ani nie pośredniczy w usługach kurierskich,
 • wszelkie zmiany terminów dostawy/odbioru muszą być uzgodnione z wykonawcą, w przypadku braku poinformowania wykonawcy, może on dokonać zmiany terminu wykonania usługi,
 • jeżeli wykonawca nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionego wcześniej terminu wykonania usługi, zleceniodawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ustalony zostanie nowy termin,
 • zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru ocynkowanego towaru w ciągu 7 dni roboczych; po tym czasie może zostać obciążony kosztami magazynowania,
 • transport elementów ocynkowanych (a w szczególności elementów poddanych pasywacji) w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (wilgotność, deszcz, śnieg, sól na drogach) powinien odbywać się pojazdami z zakrytą skrzynią ładunkową.

 

Postanowienia końcowe

 • w sprawach, których nie uregulowano w powyższych warunkach, stosuje się ustalenia zawarte w normie PN-EN ISO 1461.
OGŁOSZENIE

 Firma Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. została nagrodzona prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2020 za konstrukcje stalowe hal: certyfikat.jpg
Zapraszamy do złożenia oferty na zakup prototypu siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu:
- informacje do pobrania: ogłoszenie.pdf

 


 

 

tel. 95 76 15 415

close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.